Legalne oznaczanie współprac i usług własnych w social mediach cz. 2

 • Home
 • Biznes trenera
 • Legalne oznaczanie współprac i usług własnych w social mediach cz. 2
ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Druga część artykułu “Legalne oznaczanie współprac i usług własnych w Social Mediach”. Część pierwszą znajdziesz TUTAJ.

Oznaczanie materiałów reklamowych może zostać uznane za błędne lub niewystarczające, jeżeli będą one niejednoznaczne, niejasne, czyli wprowadzające w błąd:

 • umieszczane w niewidocznym miejscu, na krawędzi obrazu, na tle innych napisów itp.;
 • w kolorze, który utrudni ich przeczytanie, zlewającym się z tłem;
 • napisane niewyraźną, małą czcionką, posiadające błędy ortograficzne;
 • napisane w innym języku niż polski, (jeżeli konto prowadzone jest w języku polskim);
 • z użyciem niejednoznacznych określeń, które nie wskazują wprost na komercyjny charakter współpracy np. #współpraca.

Poniżej przykłady błędnych oznaczeń:

 • W języku innym niż polski: #advertisement, #collaboration; #commercial;
 • W formie skróconej:#add, #promo, #spons,  #rek, #autopromo;
 • W formie niejednoznacznej: #współpraca,

Materiał powstał we współpracy z marką XYZ.

Dlatego, jeżeli publikujesz na swoich social mediach post, relację itp., która będzie miała charakter reklamy sprawdź przed publikacją punkty z poniższej listy:

 1. Czy została wykorzystana funkcjonalność danej platformy, która umożliwia wyróżnianie treści komercyjnych? Instagram posiada taką funkcję, więc może ona zostać użyta oraz dodatkowo należy zastosować własne oznaczenie np. w opisie posta. Zastosuj dwupoziomowe oznaczanie, jeżeli dana aplikacja daje taką możliwość.
 2. Sprawdź, czy użyte przez Ciebie oznaczenia są jednoznaczne dla Twoich odbiorców: np. #współpracareklamowa, #reklama, #materiałsponsorowany.
 3. Sprawdź, czy poinformowałeś, z jaką marką podjąłeś określoną współpracę.
 4. Sprawdź, czy wielkość czcionki jest odpowiednia oraz czy jest ona czytelna, a miejsce oznaczenia jest dobrze widoczne, nie zlewa się z tłem bądź innymi napisami.

Pamiętaj, że jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości czy daną relację czy post oznaczyć, – jako współpracę reklamową – oznacz go!!!

Czy wiesz, jakie konsekwencje może nieść nieprawidłowe oznaczanie treści reklamowych?

Mogą to konsekwencje prawne nie tylko dla Ciebie, jako Twórcy, ale również dla agencji reklamowej, jeżeli podjąłeś z nią współpracę oraz reklamowanej przez Ciebie marki. 

Możemy wyróżnić dwa rodzaje konsekwencji prawnych wobec przedsiębiorców/influencerów nieprawidłowo oznaczających treści reklamowe lub w ogóle tego nierobiących:

 • Konsekwencje publicznoprawne (administracyjne);
 • Konsekwencja prywatnoprawne (cywilnoprawne).

Konsekwencje publicznoprawne to takie, w których Prezes UOKiK-u może stwierdzić, że dane praktyki naruszają zbiorowe interesy konsumentów, a przedsiębiorca/ influencer, który dopuszcza się nieuczciwych praktyk rynkowych np. poprzez zaniechanie reklamowania może zostać zobowiązany do:

 • zapłaty kary pieniężnej do 10% obrotu;
 • zaniechania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów;
 • usunięcia trwających skutków naruszenia (np. poprzez zamieszczenie oświadczenie w formie i treści wskazanej przez Prezesa UOKiK, w wydanej przez niego decyzji).

Konsekwencje prywatnoprawne, to takie, w których to konsumenci zgłaszają do UOKiK-u nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane przez danego przedsiębiorcę/ influencera. W konsekwencji mogą domagać się:

 • Naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności unieważnienia umowy, którą zawarli pod wpływem treści prezentowanych przez danego influencera;
 • zaniechania tej praktyki przez przedsiębiorcę/influencera;
 • usunięcia skutków tej praktyki;
 • złożenia jednorazowego lub wielokrotnego oświadczenia według określonej treści;
 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów. 

Ponadto, oprócz konsumentów również inni przedsiębiorcy – konkurencyjni w stosunku do influencera, w związku ze stosowaniem przed niego czynu nieuczciwej konkurencji mogą domagać się:

 • naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;
 • zaniechania tej praktyki;
 • usunięcia skutków tej praktyki;
 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o odpowiedniej wskazanej treści i w odpowiedniej formie;
 • zasądzenie odpowiednej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany z wspieraniem kultury polskiej, ochronę dziedzictwa narodowego lub ochrony konsumentów. 

Co ważne, podjęcie działań o charakterze publicznoprawnym nie wyklucza możliwości podjęcia działań o charakterze prywatnoprawnym. Mogą być one prowadzone dwutorowo, czyli konsumenci mogą domagać się odszkodowania obok działań podjętych przez UOKiK. 

Bardzo ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, ż tego, iż istnieją pewne grupy produktów, których reklama uregulowana została szczegółowymi przepisami prawa, znajdującymi się w odpowiednich ustawach. 

W związku z tym, przed publikacją danej treści reklamowej upewnij się, czy reklama jest dozwolona, a jeśli tak to, na jakich warunkach. Przykładami produktów i usług, których reklamowanie podlega odrębnym przepisom prawnym są:

 1. reklama produktów alkoholowych;
 2. reklama produktów tytoniowych;
 3. reklama leków;
 4. reklama suplementów diety;
 5. reklama produktów i usług finansowych;
 6. reklama gier hazardowych. 

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Cart

Brak produktów w koszyku.